információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

I. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum

A szakmai tanácskozást megelőzően a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt ünnepélyes megnyitó eseményén Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke tájékoztatta a megjelenteket a projekttel kapcsolatos aktuális információkról, kiemelve, hogy a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum hosszú távon hozzájárul Veszprém megye foglalkoztatási-, gazdasági helyzetének javításához és munkaerőpiacának védelméhez.
--------------------------------------------
Az I. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórumon az előadók részletes és informatív prezentációkkal tájékoztatták a tanácskozás résztvevőit a megye foglalkoztatási helyzetéről.
Dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár köszöntő beszédében elmondta, hogy a munkaerő-piaci tevékenységekkel kapcsolatos kormányzati intézkedések legfőbb célja, a teljes foglalkoztatottság elérése. 
Köszöntőjében szólt arról, hogy Veszprém megyében jelentősen bővült az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést segítő, valamint a vállalkozások számára nyújtható munkahely megőrző támogatásokra felhasználható források nagysága, így a támogatásban részesülők létszámának arányos növekedésével számottevően csökkent a regisztrált álláskeresők száma. 
Veszprém megye az országos foglalkoztatási helyzetet tekintve jól halad, de az eredmények eléréséhez minden érintett részéről paradigmaváltás szükséges. Kiemelte, a Foglalkoztatási Paktumokra jelentős feladatok hárulnak. A paktum előnyeként hangsúlyozta, hogy lehetőséget teremt a munkavállalók és a munkáltatók közötti hatékony kapcsolattartásra, melyre nagy szükség van, hogy az álláskeresők, munkavállalók és foglalkoztatók könnyebben elérjék egymást. 
A projekt sikeres megvalósításához eredményes munkát kívánt a résztvevőknek.

Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának elnöke bemutatta a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumot, eddigi tevékenységét, valamint a foglalkoztatás bővítésében elvégzendő feladatait.
Angyalosy Edina, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály osztályvezetője Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetét, valamint a kormányhivatal feladatait ismertetve, a Paktum keretében nyújtható támogatási formákról adott tájékoztatást.
Kovács Szilvia partnerségi koordinátor a Sümeg és Devecser járások területén megvalósuló projekt aktuális helyzetét és eredményeit mutatta be előadásában.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzés-fejlesztési koncepcióját és pályaorientációs tevékenységeit Papp Annamária MFKB koordinátor, pályaorientációs munkatárs ismertette.
A vállalkozások részéről Csali János Ferenc, az Elektro-Csali Kft ügyvezetője az általános munkaerőhiánnyal, valamint a programba bevont álláskeresőkkel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Előadásában kiemelte, hogy a foglalkoztatási paktum hatékony fejlesztési lehetőség a munkaadók számára.
Végezetül Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke a civil szektor jellemzőit, működési környezetét, tevékenységét ismertető előadásában hangsúlyozta, hogy a civil szereplőkre, a feléjük irányuló erős közbizalomra építve, érdemi partnerként lehet számítani a foglalkoztatás terén.
Összegző beszédében Fenyvesi Zoltán megköszönte az érintett szervezetek képviselőinek, hogy a Fórumon elhangzott előadásaikkal átfogó képet nyújtottak a foglalkoztatási paktum alapvető céljáról. Hangsúlyozta, hogy a paktumszervezethez történő csatlakozás minden együttműködésre képes munkaerő-piaci szereplő számára nyitott, amely részvételével, tevékenységével szeretné előmozdítani a projekt sikeres megvalósítását.  

A Fórumon elhangzott előadások prezentációi:

Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum - Fenyvesi Zoltán Irányító Csoport elnök
A megyei paktum szerepe a foglalkoztatás bővítésében

Veszprém Megyei KormányhivatalAngyalosy Edina osztályvezető
A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum keretében megvalósuló munkaerő-piaci program

Sümegi Paktumiroda Kovács Szilvia partnerségi koordinátor
Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg és Devecser járásokban

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Papp Annamária MFKB koordinátor, pályaorientációs asszisztens
Hiányszakmák Veszprém megyében, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenységei

Sajtóközlemény