információ +36 88 545 067 • paktum@vpmegye.hu
Menü

II. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum

A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt Konzorciumvezetője 2018. június 15-én Foglalkoztatási Fórumot szervezett Ajkán.  A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum ülésén a paktumszervezeti tagokon kívül a projekt illetékességi területén működő vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok képviselői vettek részt.

Dr. Horváth József alpolgármester megnyitó beszédében kiemelte, hogy más településekhez hasonlóan a munkaerőhiány problémája Ajkát is érinti, a járásszékhely és térségének érdeke a népesség, legfőképpen a szakképzett munkaerő növelése és megtartása, amit az önkormányzat megfelelő infrastruktúrával (bölcsőde, idősek otthona, kulturális és sportlétesítmények), a cégek pedig vonzó juttatásokkal, illetve a munkaidő és a magánélet harmóniájának megteremtésével, közös összefogással biztosíthatnak.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának korábbi elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a munkaerő-piaci tevékenységekkel kapcsolatban 2010-ben megfogalmazott kormányzati intézkedések legfőbb célja, a teljes foglalkoztatottság elérése a pályázatokban rejlő támogatási lehetőségek kiaknázásával megvalósulni látszik. Kiemelte, hogy a projekt eredményes teljesítése nagyban függ a munkáltatói szemléletváltástól, a munkaerő megtartására irányuló intézkedésektől: például atipikus/részmunkaidős foglalkoztatás, fogyatékossággal élők integrációja, nyugdíjasok bevonása, fiatalok motiválása stb. Kiemelte, hogy a Foglalkoztatási Paktumok szerepe jelentős az együttműködések kialakításában: az állami és gazdasági szereplők, a szolgáltatók és képző intézmények közötti közvetlen kapcsolat erősítésében. A projekt sikeres megvalósításához hasznos és aktív munkát kívánt a közreműködőknek.

A II. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórumon elhangzott előadások:
Polgárdy Dóra Irányító Csoport tag, a Veszprém Megyei Kormányhivatal osztályvezetője tájékoztatta a megjelenteket a projekt előrehaladásáról, aktuális helyzetéről, átfogó képet adott a megyei és a helyi paktumok időarányos teljesítési eredményeiről, jövőbeli feladatairól. (Projekt tájékoztató_PPT)
Török Edina, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársa bemutatta a célcsoportok bevonásának gyakorlati lehetőségeit, ismertette a Paktum keretében nyújtható támogatási formákat. A megvalósítás eredményeit számokkal is szemléltette: megyei szinten 151, az ajkai járásban 61 személy részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban; közülük támogatással foglalkoztatott a megyében 116, az ajkai térségben 42 fő, képzésbe bevontak a megyéből 7, Ajka vonzáskörzetéből  3 fő, vállalkozóvá válást elősegítő támogatásban részesült megyei szinten 14, az ajkai térségben 8 személy. (Munkaerő-piaci helyzetelemzés, TOP-5.1.1 támogatások_PPT)
Hollósi Szabolcs szakértő átfogó képet adott a paktum projektek szerepéről, tevékenységéről. A nehézségek mellett kiemelte a paktumokban rejlő fejlesztési lehetőségeket: projektgenerálás, projektötletek kidolgozása innovatív, egyedi megoldásokkal, személyre szabott szolgáltatásokkal. Legfőbb cél az érintettek közötti folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés, amelyhez rugalmas hozzáállás és gyors reagálás szükséges minden szereplő részéről. 
A Maxon Motor Hungary Kft. képviseletében Márkus Janet HR manager részletesen ismertette a cég által alkalmazott módszereket és jó gyakorlatokat. Kiemelte, hogy a vezetők nagy hangsúlyt fektetnek a munkavállalói elégedettség növelésére, amit a személyes kapcsolattartáson túl közösségi élményekkel és oldott munkahelyi légkör megteremtésével biztosítanak. A cég filozófiája a nyitottság és az egymásra szánt idő: a magánélet és munka egyensúlyát az ergonomikus munkakörnyezet, rugalmas munkarend és szociális alapú támogatások mellett csapatépítő és kézműves programok, kulturális- és sportolási lehetőségek, valamint nyári tábor, nyelvi képzések szervezésével segítik elő. 
Végezetül Berta Gábor, a Man at Work Kft. területi vezetője bemutatta a Veszprém megyei munkaerő-piaci tendenciákat, az általános munkaerőhiánnyal és a potenciális munkavállalói állomány összetételével, jellemzőivel kapcsolatos tapasztalatokat. Kiemelte, hogy a teljes körű HR tanácsadást és megoldásokat nyújtó munkaerő-közvetítő szolgáltatókra érdemi partnerként lehet számítani a foglalkoztatás terén. 
A humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos előadásokat követően a résztvevők kötetlen párbeszéd során értékelték az elhangzott információkat.