információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

Paktum kisokos

Mi a foglalkoztatási paktum?
A foglalkoztatási paktum egy térség társadalmi-gazdasági szereplőinek helyi partnerségen alapuló, szerződésben rögzített összefogása a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. A munkaerő-piaci szereplők közös stratégia mentén összehangolt tevékenysége adott térség foglalkoztatási és gazdasági fejlesztésének céljából. A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés melyhez bármikor lehet csatlakozni. 

Mi a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja?
A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum szándéka a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések hatékony megvalósulásának elősegítése. A paktumban közreműködő szereplők alapvető érdeke a Veszprém megyében élő emberek képzettségi szintjének növelése, a jelen lévő népesség megtartása, olyan képzési és foglalkoztatási programokkal, amely a munkavállalók és foglalkoztatók érdekeit egyaránt szolgálja. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum közvetlen és célzott segítséget nyújt a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy inaktívak munkába állásához, elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutásához.  

Milyen forrásból valósul meg a paktum projekt?
A paktum a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt keretében kerül megvalósításra. A projekt összköltsége: 1 400 000 000 Ft.

Kikből áll a paktum?
A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt megvalósítása érdekében létrehozott konzorciumi együttműködés. A konzorciumi megállapodás a főkedvezményezett Veszprém Megyei Önkormányzat, az állami foglalkoztatási szervként eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, valamint a koordinációs feladatokat ellátó Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal között jött létre. A konzorcium tagjai foglalkoztatási paktumot kötöttek azon szervezetekkel, amelyek hozzá tudnak és kívánnak járulni a projekt megvalósításához, és szándéknyilatkozatban fejezték ki csatlakozási szándékukat a paktumszervezethez.

A Paktumszervezet
A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum szervezetében tagi jogosultságokkal és kötelezettségekkel az Együttműködési Megállapodást aláíró szervezetek (alapító tagok), és az Együttműködési Megállapodáshoz szándéknyilatkozattal később csatlakozó szervezetek (résztvevők) rendelkeznek. A paktumszervezet tagjai:

Az Együttműködési Megállapodást aláíró alapító tagok:

 •  Veszprém Megyei Önkormányzat
 •  Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
 •  Veszprém Megyei Kormányhivatal
 •  Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete
 •  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei Szervezete
 •  Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
 •  Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 •  Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat


A Paktum résztvevői (szándéknyilatkozattal csatlakozó szervezetek):

 •  A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
 •  Ajka Város Önkormányzata
 •  Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület
 •  Balaton Fejlesztési Tanács 
 •  Balatonfüred Város Önkormányzata
 •  Éltető Balaton-felvidékért Egyesület
 •  Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar
 •  Pannon Egyetem
 •  Pápa Város Önkormányzata
 •  Pápai Szakképzési Centrum
 •  Pro Veszprém Nonprofit Kft.
 •  Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület
 •  Sümeg Város Önkormányzata
 •  Tapolca Város Önkormányzata
 •  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém megyei Szervezete
 •  Várpalota Város Önkormányzata
 •  Veszprémi Szakképzési Centrum
 •  Zirc Város Önkormányzata

A paktum – a partnerség elvét követve – biztosítja egyes tagjai számára a döntési, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában történő részvételt. 

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum szervei:

 •  Foglalkoztatási Fórum
 •  Irányító Csoport
 •  Paktumiroda
 •  Projektmenedzsment
 •  Munkacsoportok

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum szerveiről és feladataikról további információk a Paktum szervezet menüpontban

Jár-e kötelezettséggel a paktumszervezeti tagság?

A szándéknyilatkozat aláírása hivatalosan is megerősíti az együttműködési szándékot: a csatlakozás lehetőséget nyújt a munkáltatók számára a munkaerő-piac fejlesztésére, ugyanakkor a különböző szerepvállalások a nyilatkozó szervezetre nem kötelező érvényűek.

A Paktum tevékenységében vállalt szerepek: 

 • számszerűsíthető adatok rendelkezésre bocsátása a foglalkoztatási helyzetről, a munkaerő szakmai szerkezetéről;
 • információnyújtás a vállalkozásnál jelentkező munkaerőigényről, fejlesztési elképzelésekről, foglalkoztatást bővítő kezdeményezésekről és azok akadályairól;
 • részvétel a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai rendezvényein.


Kik a projekt célcsoportjai?
A programban meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, regisztrált álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak vonhatók be.

Az a személy, aki:

 •  a projektben legalább egy célcsoportba besorolható,
 • aki korábban a Kormányhivatal által indított bármely projekt részvevője volt, és ezzel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult.


A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

 •  alacsony iskolai végzettségűek (ISCED 1-2, szakképzettség nélkül),
 •  25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
 •  50 év felettiek,
 •  GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 •  foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 •  tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (min. 3 hónapja regisztrált),
 •  megváltozott munkaképességű személyek,
 •  roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 •  inaktívak,
 • közfoglalkoztatottak (A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők: a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők)