információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

Munkacsoportok

Kiemelt témák, feladatok megvalósítása esetében az Irányító Csoport szakmai munkacsoportok létrehozását kezdeményezheti a Paktum működése során. Munkacsoport az Irányító Csoport tagjaiból és a Paktum nyilvántartásában szereplő résztvevőkből állhat, elnöke az Irányító Csoport tagjai közül kerül megválasztásra. A munkacsoportok önállóan tevékenykedhetnek az Irányító Csoport felhatalmazása alapján, azonban nem járhatnak el az Irányító Csoport nevében. Tevékenységük során projekteket kezdeményezhetnek, javaslatokat fogalmazhatnak meg a Paktum céljainak megvalósítása érdekében, ötleteikkel, újító elképzeléseikkel elősegítve az adott terület fellendítését; továbbá észrevételeket tehetnek az Irányító Csoport munkájával kapcsolatban. 

A munkacsoportok feladatai:

  • Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetének elemzése és fejlesztése, a társadalmi környezettel való kapcsolatépítés és kapcsolattartás biztosítása a Paktum céljainak megvalósítása érdekében.
  • A Paktum szakmai munkájának folyamatos figyelemmel kísérése és véleményezése, javaslattétel a szakterületüket érintő projektek megvalósítására.

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum munkacsoportjai:
A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum operatív működését segítő munkacsoport
Célja a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum, mint ernyőszervezet munkájának segítése, a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekthez kapcsolódó feladatok komplex megközelítésű, a tagok kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve a szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.
Tagjai a projekt szakmai megvalósításában közreműködő, konzorciumi tagoknál tevékenykedő szakmai megvalósítók (a kormányhivatal és a megyei Paktumiroda munkatársai), valamint a helyi paktumok partnerségi koordinátorai.