információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

Projektmenedzsment

A Projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi vezető és projektasszisztens) a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti rendszerében működik és az alábbi feladatok ellátásával gondoskodik a projekt megvalósításáról:

 • A projekt megvalósításának koordinálása, irányítása, ellenőrzése.
 • Az előkészítésben és a megvalósításban résztvevő partnerekkel szemben képviseli a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint konzorciumi partnerei érdekeit, felügyeli a szerződések szakszerű megkötését, az azokban foglalt előírások és jogszabályok betartását, illetve betartatását.
 • Felügyeli a Támogatási Szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó mellékletek elkészítését. Szükség szerint határidőben gondoskodik a változás bejelentés, valamint a TSZ módosítás elkészítéséről.
 • Mérföldkövenként elkészíti a projekt szakmai beszámolóját, összeállítja a kifizetési kérelmeket, biztosítja a jelentéstételi kötelezettségek számszerű adatainak pontosságát.
 • Átlátja, és nyomon követi az indikátorok és mutatók szerint a megvalósítást, elszámolást, értékeli az előrehaladást, a megvalósítás folyamán fellépő rendkívüli eseményekre vonatkozóan kellő időben kezdeményezi/megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • Szakmailag felügyeli és koordinálja a projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges teendők ellátását.
 • Folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztet a projekt által érintett felekkel.
 • Koordinálja a projekt jogi és közbeszerzési folyamatait, így részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények elkészítésében. Részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. Felügyeli a felettes intézmények részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek teljesülését.
 • Szakmailag felügyeli és támogatja a kivitelezés kapcsán szükséges adminisztratív feladatok ellátását, a projekt céljainak megfelelő, minőségi munkavégzést.
 • Kapcsolatot tart a megvalósítását segítő és nyomon követő szakmai és pénzügyi szervezetekkel.
 • Figyelemmel kíséri, betartja, és betartatja a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokat.