információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

X. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum 2022.04.25. - Összefoglaló

Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke, a Paktum Irányító Csoport elnöke köszöntőjében elmondta, a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum megalakulása óta a foglalkoztatási együttműködések hatékonyságát növeli megyei és helyi szinten egyaránt. Célja, figyelembe véve a vállalkozói igényeket, a közvetlen segítségnyújtás. A projekt törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetű vagy inaktív álláskeresők a helyi igényekre alapozott képzésekkel, foglalkoztatással támogatva visszajussanak az elsődleges munkaerőpiacra.

Az online fórum résztvevői a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési irodavezetőjétől, Czigány Attilától tájékoztatást kaptak a Veszprém megyei munkaerőpiaci tendenciák alakulásáról. A gazdasági környezet adottságait, globális folyamatait, kihívásait, a demográfiai, és a foglalkoztatási adatokat figyelembe véve bemutatta a projekt kezdete óta tapasztalt változásokat, ismertette a COVID19 utáni viszonylag gyors rendeződést.

A becsatlakozó vendégek Dr. Utasi Anett igazgató, egyetemi docens (Pannon Egyetem) előadását hallgatva bepillantást nyerhettek a duális képzés alakulásába. Megismerhették a felsőoktatás és a vállalatok igényének összehangolása, együttműködése nyomán kialakult képzési formát és annak kapcsolatát az üzleti szereplőkkel. A végzett duális hallgatók számának alakulása a Pannon Egyetemen 2017 évben 1 fő, 2018 évben 6 fő, 2019 évben 22 fő, 2020 évben 51 fő és 2021 évben 42 fő volt. A Pannon Egyetem célja: minőségi képzés kiemelkedő szakmai gyakorlattal mennyiségi és minőségi téren egyaránt a vállalati partnerek együttműködésével.  

A Fórum záró előadásában Angyalosy Edina Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztályának vezetője ismertette a projekt előrehaladását, megvalósulási ütemét, a vállalt és a teljesült indikátor adatokat. A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők számának a projekt végére tervezett célértéke 907 fő, melyből 2022. március végéig teljesült létszámadat 934 fő. A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók számának a projekt végére tervezett célértéke 695 fő, melyből 2022. március végéig teljesült létszámadat 678 fő. A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 2022. március végén 583 fő már meghaladta a projekt végére tervezett 427 fő célértéket. A bevontaknak nyújtott támogatásoknál megfigyelhető, hogy a szolgáltatásokra volt a legnagyobb igény, ahol a résztvevők létszáma 933 fő. Majd a bérköltség támogatást vették a legtöbben igénybe, 601 fő és kiemelkedő még a vállalkozóvá válási támogatás, melyben 242 fő vett részt.

A projekt sikeresen betöltötte szerepét, az előírt célokat megvalósította.