információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

Paktum záró rendezvény - Összefoglaló

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal és a Veszprém Megyei Kormányhivatal konzorciumi formában valósította meg a TOP-5.1.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projektet, amelynek sikeres teljesítése érdekében a megye munkaerő-piaci szereplőinek bevonásával széles körű partnerségi hálózat létrehozására került sor. A 2017. tavaszán megalapított Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum partnerségben végzett közös munka az elmúlt öt évben nagyban hozzájárult a foglalkoztatás növelésének támogatásához, a megye foglalkoztatási-, gazdasági helyzetének javításához és munkaerőpiaci védelméhez.

A Megyeháza Szent István termében 2022. május 19-én megtartott projektzáró rendezvényen Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke, a Paktum Irányító Csoport elnöke elmondta, hogy a pályázati felhívásnak megfelelően a megyei szintű foglalkoztatási együttműködés Veszprém megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel jött létre, azonban speciális helyzetben működött, hiszen a megye nem minden járásában alakult helyi paktum. Az egyeztetések során a megye területén négy helyi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés, plusz a Veszprémi járás és a megyei jogú város közigazgatási területe lett lehatárolva, így a megyei paktum közvetlenül látta el feladatait az Ajkai, a Tapolcai és a Zirci járásokban. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum ernyőszervezeti funkcióval biztosította a szakmai támogatást, a monitoring tevékenységet és a megyei szintű koordinációt a helyi paktumok vonatkozásában.
Kiemelte, hogy a projektnek köszönhetően nőtt a nehezen foglalkoztatható társadalmi csoportok – mint pl. az alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők, az egyedülálló szülők, az 50 év felettiek, inaktívak, vagy tartós álláskeresők – munkaerőpiaci integrációja, a kis- és közepes vállalkozások támogatása, a vállalkozóvá válás elősegítése, a szociális gazdaság fejlesztése és a helyi termékek piacának bővítése. Örömét fejezte ki, hogy a projekt sikeresen betöltötte szerepét és a tervezett indikátor célértékeket is bőven meghaladták. A számszaki adatok teljesítésén túl azonban sokkal lényegesebb és kézzelfoghatóbb a projekt gazdasági-társadalmi haszna: a helyi közösségtudat és a lakosság életszínvonalának növelése, az emberi erőforrásokba való befektetés ösztönzésével a térség népességmegtartó képességének erősítése, gazdaságának fenntartása és fejlesztése. – mondta Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke.
A konzorciumi tagok, a helyi paktumok és önkormányzatok képviselőinek, a partnerségbe bevont szervezetek, valamint a megye munkaerőpiacán jelenlévő vállalkozások konstruktív együttműködését megköszönve, reményeit fejezte ki, hogy az induló Paktum Plusz projektben hasonlóan sikeresen tudják folytatni a megkezdett munkát.

Dr. Zöld-Nagy Viktória, az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára ismertette a kormányzati célkitűzést, amely a 15-64 éves korosztály foglalkoztatási ráta szintjét a jelenlegi közel 75 %-ról 85 %-ra törekszik növelni 2030-ig. Rámutatott, milyen érzékenyen érintette a pandémia a munkaerőpiacot, amely azonban viszonylag hamar magához tért az igénybe vehető munkaerőpiaci eszközöknek köszönhetően, mint pl. a bértámogatás, vagy az általános beruházási versenyképességnövelő támogatás. Összefoglalva elmondta, hogy a foglalkoztatási paktumokba országosan 71 600 résztvevőt tudtak bevonni, és 10 605 munkáltató részesült bértámogatásban, bérköltség-támogatásban, illetve utazásiköltség-támogatásban a foglalkoztatott személy(ek) után.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei képzési referense Palkó-Kercsó Zsuzsanna a kamara foglalkoztatási, képzési és pályaorientációs feladatait mutatta be, valamint a Veszprém megyei agrárium és a gazdálkodók helyzetéről adott részletes tájékoztatást.

Angyalosy Edina a Veszprém Megyei Kormányhivatal osztályvezetője részletesen szemléltette a projektben vállalt indikátorok 2022. április végéig teljesült számszaki adatait: a munkaerőpiaci programokban 934 fő vett részt, a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 694 fő, a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 592 fő. Hangsúlyozta, hogy Veszprém megyében mind a megyei, mind a helyi foglalkoztatási együttműködések sikeresen teljesítették a tervezett célértékeket.

A TOP-5.1.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projektnek köszönhetően a támogatási eszközök hatékony felhasználásával mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldal megtalálta a fejlődéséhez, boldogulásához szükséges támogatást és erőforrásokat.