információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

TÁJÉKOZTATÓ a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú,
„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”
elnevezésű munkaerő-piaci programból nyújtható foglalkoztatást segítő támogatásokról
MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE

A Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló foglalkoztatási megállapodásokat, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket koordináló Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum Európai Uniós forrásokat biztosít a munkáltatók részére munkaerőigényük kielégítésére, az álláskeresők esetében pedig elhelyezkedésük elősegítéséhez.

A támogatások igénybevételével

  • a munkáltatók megoldhatják humánerőforrás problémáikat – legyen az akár képzési, akár foglalkoztatási jellegű,
  • az álláskeresők pedig személyre szabott szolgáltatások, támogatási formák által be-, illetve visszajuthatnak az elsődleges munkaerő-piacra.

A megyei Paktumiroda feladata a szereplők közötti együttműködés biztosítása, a munkáltatói igények összegyűjtése és eljuttatása a támogatásokat nyújtó Kormányhivatal felé, valamint a résztvevő partnerek megfelelő tájékoztatása. Veszprém megye ajkai, tapolcai és zirci járásaiban várjuk a munkáltatók igényeit az alábbi támogatási területeken: foglalkoztatást elősegítő képzések, elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérköltség és mobilitási támogatások, állásközvetítés, munkaerő-piaci szolgáltatások, önfoglalkoztatóvá válás támogatása, valamint a munkába járáshoz és a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségek támogatása.

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások:

A munkaadók támogatást kaphatnak a munkaerő-piaci programból, ha az abban résztvevő álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. A támogatás alapja a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó, mértéke az alábbiak szerint alakul:

Kiegészítő támogatások:

A kiegészítő támogatások további segítséget nyújthatnak a programba vont célcsoportok foglalkoztatásának elősegítéséhez.

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 projekt célcsoportjai

A támogatási kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-piaci program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell benyújtani. A járási hivatal a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szabályai szerint kell eljárni. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatottat a járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

A támogatásokkal kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes járási hivatal TOP-5.1.1 támogatással foglalkozó kollégáihoz!

Képzéssel illetve foglakoztatással kapcsolatos támogatási igényeit az alábbi elérhetőségeken jelezheti, ahol bővebb felvilágosítást kaphat a támogatások elnyeréséhez szükséges további feltételekről: 

Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum
Paktumiroda


Torma Jozefina önkormányzati titkársági referens
Telefon: +36 (88) 545 094

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
E-mail: paktum(kukac)vpmegye.hu