információ +36 88 545 044 • paktum@vpmegye.hu
Menü

A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum rendezvényei

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű projekt keretében megszervezett programok a helyi értékek megismertetése, a szociális vállalkozások gazdaságformáló szerepének erősítése, valamint a helyi termelők közötti partnerségek, foglakoztatási együttműködések bővítése céljából kerültek megrendezésre. A gazdaságfejlesztéssel, agrárgazdasági folyamatokkal kapcsolatos, valamint a helyi közösségi együttműködéseket ismertető előadásokat követően az érintettek a helyi termelőkre és kisvállalkozásokra fókuszálva a helyi termékek piacfejlesztését ösztönző műhelybeszélgetés során közérthető, izgalmas megvilágításból elemezték a munkaerőpiacot érintő kérdéseket.
A helyi termék kiállítás és vásár közel 15 helyi termelő, szociális szövetkezet és vállalkozás számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget: kézműves termékeket, ajándék és dísztárgyakat, valamint házi készítésű egészséges élelmiszereket kóstolhattak és vásárolhattak az érdeklődők.

A vásárhoz kapcsolódó műhelybeszélgetés témái:

Papp Tamás megyei képviselő, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Értéktárat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságát. Bemutatta a 2013-ban létrehozott Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységét, valamint a Veszprém Megyei Értéktár regisztrált nemzeti értékeit. Az értéktár bizottság eddigi működése során több mint 150 beérkezett javaslat közül 64 megyei érték felvételéről döntött: amelyből 39 a kulturális örökség, 8 az épített környezet, 5 az agrár- és élelmiszergazdaság, 4-4 a természeti környezet, valamint az ipari és műszaki megoldások szakterületi kategóriában, 2-2 pedig az egészség és életmód, illetve a turizmus és vendéglátás kategóriában került be a megyei értéktárba.

Csizmadiáné Czuppon Viktória egyetemi docens Előadásában a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar helyi gazdaságfejlesztéssel, illetve helyi termékekkel kapcsolatos kutatásait, valamint a vizsgálatokkal összefüggő terepmunkák eredményeit, következtetéseit mutatta be. Ismertette a helyi társadalmi értékek jelentőségét, a közösség gazdaságformáló funkcióját; beszélt a helyi gazdaságfejlesztésről, a rövid ellátási lánc fontosságáról, valamint mindezek szerepéről az élelmezésben, a foglalkoztatásban és a megye gazdaságában. 

 

A III. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum előadásai:

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a térség gazdaságának fejlődésében nagy szerepet játszanak azok a hobbiból indult tevékenységek, amelyek megélhetést biztosító vállalkozásokká nőtték ki magukat megyeszerte.
 

Angyalosy Edina Osztályvezető, Irányító Csoport tag (Veszprém Megyei Kormányhivatal) tájékoztatta a megjelenteket a projekt előrehaladásáról. Ismertette „A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma” (PO25) eredményesség mérési indikátor aktuális (szeptember havi) mutatóit, amelyek időarányos teljesítése mind a megyei, mind a helyi paktumok Támogatási Szerződésében vállalt ütemezésnek megfelelően, sőt a 2018. október 31-ei részmegvalósítási határidő célértékét már meghaladva történik. További pozitívumként kiemelte, hogy a humán szolgáltatásban részesülő álláskeresők jelentős részének sikerült támogatott foglalkoztatással elhelyezkednie.

Czigány Attila Gazdaságfejlesztési irodavezető (Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) előadásában kiemelte, hogy a területi lefedettséget tekintve kedvező eloszlásban több mint húszezer aktív vállalkozás működik Veszprém megyében, viszont fontos feladat az ipari parki infrastruktúra fejlesztése a térségben, mert a Közép-dunántúli régióban Veszprém megye gazdasági helyzete a legkedvezőtlenebb. Ennek oka többek között a köz- és vasúthálózat rossz állapota, a munkaerő elvándorlás és azzal párhuzamos népességcsökkenés, a jellemzően egy lábon álló gazdaság (feldolgozóipar túlsúlya), az elhúzódó és/vagy halasztott beruházások. A kereskedelmi és iparkamara gazdaságélénkítő tevékenységeivel - érdekérvényesítés, finanszírozási programok, hálózati együttműködések elősegítése, egyeztető szakmai fórumok szervezése - tud hozzájárulni a megye munkaerővonzó képességének növeléséhez.

Sövényházi Balázs Megyei elnök (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete) Átfogó képet adott az agrárium jelenlegi helyzetéről, a kisgazdaságok számára kínált fejlesztési lehetőségekről. A nehézségek mellett kiemelte az ágazat erősségeit, az ipar 4.0, a robotizáció innovatív megoldásait, a szereplők közötti együttműködés fontosságát. Legfőbb cél, hogy mind a megye, mind az ország lakossága minőségi magyar termékeket fogyasszon, a gazdák jövőbeli generációi ne csak alapanyagot, hanem minél jobban feldolgozott termékeket állítsanak elő. A magyar vidék jövője a rövid ellátási lánc – a helyben előállított terméket helyben javasolt feldolgozni és helyben ajánlott értékesíteni. Fontos a mezőgazdasági szektor átlátható, szabályos működése, amit a jogszabályi környezet tervezett átalakításával igyekeznek megszilárdítani.

Katona Csaba Alpolgármester (Várpalota Város Önkormányzata) ismertette a szociális szövetkezetek főbb jellemzőit, részletesen bemutatta a Várpalotán önkormányzati tagsággal működő két szociális szövetkezetet. Szólt a gazdasági kapcsolatrendszer hiányából fakadó, fenntartással kapcsolatos, likviditási és egyéb - pl. cégirányítási ismeretek, marketing tapasztalatok hiányából, vagy a szezonalitás, felvásárlás-értékesítés időbeni eltéréséből adódó – problémákról. Elmondta, hogy a kapacitásbővítéshez szükséges eszközfejlesztés pályázati forrás vagy hitelfelvétel útján lehetséges, amit a szövetkezetek speciális jogi helyzete nehezít. Beszámolt a sikerekről, elismerésekről is: a kisüzemi feldolgozással, tartósítással foglalkozó szövetkezet és terméke díjazásáról. Végül ismertette a szociális szövetkezetek finanszírozására, felügyeletére vonatkozó javaslatokat.

Az előadásokat követően a fórum a Paktumszervezeti tagok konzultációjával zárult.

Veszprém, 2018. október 10.