információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

Projekt tájékoztató

Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért

Projekt címe: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”
Projekt azonosító száma: TOP- 5.1.1-15-VE1-2016-00001
Kedvezményezett neve: Veszprém Megyei Önkormányzat
Konzorciumi partnerek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Szerződött támogatás összege: 1 400 000 000 Ft
Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022. május 31.

Projekt tartalmának bemutatása:
A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű támogatott projekt a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések hatékony megvalósítása érdekében szerveződő, a konzorciumi tagok koordinációjával megvalósuló, megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokat, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket célzó paktumprojekt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Veszprém Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú felhívására benyújtott támogatási kérelmét a 2016. július 15. napján kelt döntésével 1,25 Mrd Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződés aláírására 2016. augusztus 19-én került sor.

A 2021. szeptember 21-én aláírt Támogatási Szerződés 5. számú módosításában foglaltak alapján „A Projekt összköltsége 1 400 000 000 Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió.” Ft összegre változott. 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében, a konzorciumi partnerek kezdeményezésére az együttműködő partnerek Veszprém megye társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását és a foglalkoztatás helyzetének javítását célzó szándékukat kifejezve alapították meg 2017. április 13-án a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumot.

A projekt célja: a megye foglalkoztatási-, gazdasági helyzetének javítása, munkaerőpiacának védelme. A cél elérése érdekében a megyei munkaerő-piaci szereplők – munkaadók, munkavállalók, önkormányzatok, képző intézmények, civil és érdekképviseleti szervek – képviselőinek széles körű együttműködésével megyei, fenntartható partnerségi hálózat létrehozására került sor. Alapvető szempont, hogy a megye valamennyi, a foglalkoztatás-politika alakításában érdekelt szervezete szerepet kapjon a projektben.

A projekt feladata az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük támogatása. A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki az egyén számára, amelyek hozzájárulnak munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. A szakmai megvalósítók munkaerő-piaci szolgáltatásokkal segítik az álláskeresőket a megfelelő munkahely megtalálásában, képzések kiválasztásában, illetve felkészítik őket a képzési és a foglalkoztatási programokban való részvételre.

A projekt a térség gazdaságának fellendítésével, a foglalkoztatás ösztönzésével, az emberi erőforrás fejlesztéssel elősegíti Veszprém megye társadalmi és gazdasági fejlődését, a lakosság életszínvonalának növelését valamint a vállalkozási környezet javítását.