információ +36 88 545 067 • paktum@vpmegye.hu
Menü

Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum Fórum rendezvény 2019.11.06. összefoglaló

Az Alelnök asszony többek között beszélt arról, hogy a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum célja, figyelemmel a vállalkozói igényekre, a közvetlen segítségnyújtás a hátrányos helyzetű álláskeresők vagy inaktívak az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutásához a helyi igényekre alapozott képzéssel, foglalkoztatással, a hátrányos helyzetű álláskeresők támogatásával. A cél elérésének érdekében a megyei munkaerő-piaci szereplők – munkaadók, munkavállalók, önkormányzatok, képző intézmények, civil és érdekképviseleti szervek – képviselőinek széles körű együttműködésével, fenntartható partnerségi hálózat működik Veszprém megyében.
A projekt Veszprém megye foglalkoztatási intézkedéseinek hatékony megvalósítása érdekében hasznos és naprakész információkkal, előadásokkal igyekszik segíteni a térségi szereplőket: vállalkozásokat, önkormányzatokat, képző intézményeket, civil szervezeteket. 
A megyei Paktumiroda által szervezett Fórum legfontosabb célja a munkáltatók és a munkavállalók igényeinek összekapcsolása, összehangolása, az információ átadása, a térség gazdasági szereplői közötti kapcsolat erősítése, az együttműködés elősegítése a megye foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében.
A Fórum segítséget nyújt Veszprém megye vállalkozásaiknak olyan előadók meghívásával, akik a jelen munkaerőpiaci helyzethez szervesen kapcsolódó témaköreikkel nyújtanak támogatást, mutatnak megoldásokat, valamint az előadásokat követő tanácsadásokkal van lehetőség egyedi megoldások keresésére is.
A Paktum Fórum rendezvények nyitottak, minden érdeklődő számára biztosítják a társadalmi részvételt a gazdaság élénkítésében, segítik a szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását.
A köszöntő elhangzása után Angyalosy Edina a Veszprém Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály osztályvezetője tartotta meg beszámolóját Veszprém megyei Foglalkoztatási Paktum működéséről, eddig elért eredményeiről; a megyei és a helyi foglalkoztatási együttműködési projektek megvalósulási ütemének előrehaladásáról.
Ezt követően Bali Dániel a Széchenyi Programiroda munkatársa tartott színes előadást a Projektmegvalósítás gyakorlati tapasztalatairól.
A folytatásban, Ikládi Patrik (Onled Kft.) az általuk a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan igénybe vett támogatási formáról, annak jelentőségéről a cég fejlődésében, valamint a gyakorlati tapasztalatokról adott rövid, hasznos betekintést, majd ezt követően munkatársa, Szabó Péter a marketing napjainkban betöltött szerepéről tartott izgalmas előadást, amely a XXI. század egyik kihívása, valamint e témakörben. osztott meg a megjelentekkel színes ötleteket, tapasztalatokat, gyakorlatot az internet és az innovatív eszközök hasznosításának lehetőségeiről, valamint annak szerepéről, 
Végül Furjánné Szabó Tímea a Jobtain munkaerő kölcsönző cég Online marketing vezetője engedett bepillantást és vezette be a hallgatóságot markenting tevékenységükbe, valamint annak hatására és az életükben betöltött szerepére.

Veszprém, 2019.november 06.