információ +36 88 545 094 • paktum(kukac)vpmegye.hu
Menü

Foglalkoztatási Fórum

A partnerek a demokratikus működés és a Paktumban folyó munka legszélesebb körű nyilvánosságának biztosítása, valamint a partnerségi viszony erősítése érdekében Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Foglalkoztatási Fórum tagjai azon helyi szereplők, akik önkéntesen, szándéknyilatkozatban fejezték ki csatlakozási szándékukat, és a Paktum résztvevők nyilvántartásában szerepelnek. A Foglalkoztatási Fórumot nyitva áll minden érdeklődő számára, üléseit az Irányító Csoport elnöke hívja össze, évente legalább két alkalommal.
A Foglalkoztatási Fórum a közös gondolkodás színtere, ahol a folyamatos együttműködésnek köszönhetően az információk közvetlenül áramolhatnak a partnerek között, biztosítva ezzel a megye területén megvalósuló, a térség foglalkoztatási helyzetét érintő tevékenységek, kezdeményezések összehangolását.

A Foglalkoztatási Fórum feladatai:

  • A megfelelő szintű társadalmi részvétel biztosítása érdekében Veszprém megye területén működő érdekelt szervezetekkel és a helyi lakossággal való kapcsolat megteremtése, partnerségek kialakítása és fenntartása, a helyi szereplők közötti kommunikáció biztosítása.
  • A Paktum céljainak elérése érdekében információ gyűjtése és szolgáltatása Veszprém megye foglalkoztatási és munkaerő-piaci helyzetéről, a felmerülő problémák okainak elemzése, a térségi szereplők közötti véleménycsere elősegítése.
  • A Paktum céljainak elérése érdekében javaslatok, projektötletek megfogalmazása, közreműködés a Paktum munkaterveinek kialakításában, a munkatervek végrehajtásának véleményezése.
  • Veszprém megye területén megvalósuló, a térség foglalkoztatási helyzetét érintő tevékenységek, kezdeményezések összehangolása.